Accordeonlening aanbieders

Welke banken en financiële instellingen een accordeonlening/ accordeonkrediet of harmonicalening (hoe ze het ook noemen) aanbieden is een vraag waar vele mensen tijdens het bankshoppen mee worstelen.

Sommige banken gaan vanuit commercieel oogpunt hun harmonicaproduct harder pushen bij toekomstige ontleners, dan andere banken.

Als belangrijkste aanbieder is er de Franse bank BNP Paribas Fortis (en zusteronderneming Fintro), die met zijn accordeonlening de markt opgaat en daarbij aangeeft dat een mogelijke restschuld na de maximale verleningstermijn kwijtgescholden wordt.

Een 2de aanbieder is de Record Bank, maar hierbij moet je direct opletten met het concept dat ze verstaan onder hun accordeonlening:

Stijgt de rentevoet, dan wordt de duur verlengd. De oorspronkelijke duur kan hierbij maximaal verlengd worden tot 35 jaar. Indien deze maximale duur niet voldoende is om de rentestijging op te vangen, dan kan het maandbedrag toch wijzigen.

Andere aanbieders die niet actief werken met het pushen van hun harmonicakredieten zijn o.a. Dexia, Ethias en Triodos.

Geef een reactie

Accordeonlening vroegtijdig aflossen?

1 van de grotere nadelen van het accordeonkrediet is het vroegtijdig aflossen van het geleende kapitaal.

Door het systeem van de vaste maandbedragen en de glijdende afbetalingstermijn, zal er bij een stijgende rentevoet een verlenging van de afbetalingstermijn gebeuren.

Hierdoor gaat er minder kapitaal afgelost worden, door de langere looptijd (met bijkomende rentekosten). Wanneer men nu zijn accordeonlening vroegtijdig wilt aflossen (bvb. met een erfenis of na de verkoop van het huis), dan blijft er een groter restbedrag over dan in het geval van een gewone vaste rentevoet.

Extra bankkosten?

De bank kan mag een vroegtijdige afbetaling niet weigeren, maar mag daarnaast wel kosten in rekening brengen (voor de gemiste interestopbrengsten van de vervallende looptijd).

Hiervoor gaat men standaard een wederbeleggingsvergoeding van 3maal de maandelijkse aflossing bepalen.

Een voorbeeld berekening:

Een accordeonlening met nog een openstaand kapitaal van 100.000€ aan een rentevoet van 3,8%.
boete bij vervroeg afbetalen = (3,8% van 100.000) /4 = 950€

Hierbij komen natuurlijk ook nog dossierkosten.

Dit is dus een nadeel dat zeker belangrijk is voor mensen, die erover denken om de lening vroegtijdig te gaan aflossen.

Geef een reactie

Stoppen met roken na afsluiten schuldsaldo verzekering (SSV)

Het is algemeen geweten dat bij de berekening van de zogenaamde schuldsaldo- verzekering (SSV = garandeert de terugbetaling van ..% van het geleende kapitaal in geval van overlijden vóór het aflopen van het hypothecair contract) er naast geslacht en leeftijd ook rekening wordt gehouden met het feit of je een roker bent.

De vraag wordt dan ook geregeld gesteld of je het berekende SVV-bedrag kan laten dalen als je na het afsluiten definitief stopt met roken?

Oplossing:
Dit is echter niet zo eenvoudig als het lijkt. Men kan namelijk pas na 24 maanden gestopt te zijn, als niet-roker worden beschouwd.

Voor het verkrijgen van een aangepast SSV dien je daarbij ook je huidige verzekeringscontract te laten stoppen en een nieuw contract af te sluiten, zodat er een nieuwe premie kan worden berekend.

Hierbij verlies je echter het berekende niet-roker voordeel, doordat je weeral enkele jaren ouder bent en daardoor ook een hogere premie dient te betalen.

Geef een reactie

Beurs-humor

Dat het niet altijd serieus moet zijn in deze tijden van een mogelijke 2de golf van de krediet-crisis bewijst de blog THE BROKERS WITH HANDS ON THEIR FACES BLOG.

Een mooie verzameling van de typische beelden van verslagen beursmannen.

Geef een reactie

Berekeningsformule herziening lening

Doordat de accordeonlening gebruikt maakt van het systeem van de referte-index A (jaarlijks aanpasbaar) kan er jaarlijks een herziening gebeuren.

Deze herziening heeft het voordeel bij een accordeonlening dat enkel de looptijd zal kunnen aangepast worden en de rentelast gelijk zal blijven.

Een herziening van de rente op een scharniermoment (bijvoorbeeld lening afgesloten in maart) zal de referte-index van de maand maart van dat jaar genomen worden en wordt volgende formule toegepast:

Nieuwe rentevoet = basisrentevoet + (nieuwe index – aanvangsindex)

Als extra beschermingsmechanisme is er de zogenaamde cap (of rentetunnel), die aan de lening gekoppeld is.

Door deze begrenzing zal de nieuwe rentevoet slechts tot een bepaalde grens kunnen aangepast worden. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld cap 3 (+/- 3%).

Bij cap3 rentevoeten, zal deze maximaal tot 3% hoger dan de oorspronkelijke rentevoet kunnen stijgen. een rentevoet van 2%, zal dus nooit meer dan 5% kunnen worden.

Geef een reactie

Referte Index informatie

De accordeonlening is een variabele rentevoet, die jaarlijks aanpasbaar is en daarvoor wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde Referte index A.

Deze referteindex gaat maandelijks schommelen naar gelang verschillende marktschommelingen en renteaanpassingen door de nationale banken.

Daarnaast zijn volgende referteindexen mogelijk:

  • referte index A = Jaarlijks renteherziening (1/1/1)
  • referte index C = 3-jaarlijkse renteherziening (3/3/3)
  • referte index E = 5-jaarlijkse renteherziening (5/5/5) en (10/5/..) en (20/5/..)

Na een historisch laagtepunt van de jaarlijks aanpasbare referte index A (0,567 in Juni 2010) is de referteindex aan de lang verwachte klim vertrokken richting 1,613 eind 2010.

Vanaf begin 2011 staat hij nu redelijk stabiel rond de 1,500.

Een ander beeld krijg je echter als je dit historisch gaat bekijken, dan merk je dat in 2008 de referte index op 4,5% stond en in 2001 zelfs boven de 5%.

Men kan er vanuit gaan dat de jaarlijks aanpasbare rentevoet in de toekomst sterk zal stijgen door een verdere klim van de referteindex in 2011. Voor een woonkrediet onder de vorm van een accordeonlening zal dit ervoor zorgen dat de looptijd zal verlengen (in tegenstelling tot de gewone variabele lening, waarbij de maandlast gevoelig zal stijgen).

Referteindex grafiek 48 maanden (update 4/8/11)
referte index A grafiek

Hierbij de grafiek met de referte index van de afgelopen 48 maanden:
referte index afgelopen 48 maanden

1 Reactie

Samenvatting van eigenschappen accordeonlening

Hieronder kan met een mooie gebundelde samenvatting vinden van de verschillende eigenschappen van de leenvorm accordeonlening (ook wel harmonicakrediet genoemd).

Dit is een hypotheekvorm met gelijkblijvende lasten, maar een jaarlijks herzienbare looptijd (met weliswaar een maximale en minimale herziening van de looptijd).

– Bij een eventuele rentestijging wordt de van de looptijd van deze hypotheek verlengd. Bij een daling werkt eenzelfde mechanisme met een verkorting van de looptijd.

– Looptijd van deze hypotheekvorm: variabel, tussen de 10 en 30 jaar met een maximale looptijd van 35 jaar

– Maandlast van deze hypotheekvorm: vaste maandlasten

Restschuld bij deze hypotheekvorm: € 0,- (dit risico wordt door de bank op zich genomen)

– Kenmerken van deze hypotheekvorm: Een variabele looptijd zorgt voor de constante maandlasten.

Geef een reactie

volgende →