1 van de grotere nadelen van het accordeonkrediet is het vroegtijdig aflossen van het geleende kapitaal.

Door het systeem van de vaste maandbedragen en de glijdende afbetalingstermijn, zal er bij een stijgende rentevoet een verlenging van de afbetalingstermijn gebeuren.

Hierdoor gaat er minder kapitaal afgelost worden, door de langere looptijd (met bijkomende rentekosten). Wanneer men nu zijn accordeonlening vroegtijdig wilt aflossen (bvb. met een erfenis of na de verkoop van het huis), dan blijft er een groter restbedrag over dan in het geval van een gewone vaste rentevoet.

Extra bankkosten?

De bank kan mag een vroegtijdige afbetaling niet weigeren, maar mag daarnaast wel kosten in rekening brengen (voor de gemiste interestopbrengsten van de vervallende looptijd).

Hiervoor gaat men standaard een wederbeleggingsvergoeding van 3maal de maandelijkse aflossing bepalen.

Een voorbeeld berekening:

Een accordeonlening met nog een openstaand kapitaal van 100.000€ aan een rentevoet van 3,8%.
boete bij vervroeg afbetalen = (3,8% van 100.000) /4 = 950€

Hierbij komen natuurlijk ook nog dossierkosten.

Dit is dus een nadeel dat zeker belangrijk is voor mensen, die erover denken om de lening vroegtijdig te gaan aflossen.

Tags: , , , , , , , ,