In de nieuwe begrotingsafspraken worden ook huiseigenaren getroffen.

Naast de afschaffing van de belastingsaftrek van energiebesparende maatregelen (zoals voor de zonneboilers) en het aanpassen van de berekening van het netto voordeel voor de bedrijfswagens, worden ook mensen met een woonlening getroffen door de nieuwe begrotingsbesparingen.

Wanneer je namelijk een hypotheeklening afsluit kan je via de woonbonus een deel van deze kosten terug fiscaal inbrengen in de jaarlijkse belastingsbrief.

Deze zogenaamde woonbonus wordt op de volgende manier berekend:

Voor de inkomsten van 2011 (aanslagjaar 2012) bedraagt het basisaftrekbedrag € 2.120. De eerste tien jaar van de hypothecaire lening komt daar een extra bedrag van € 710 bovenop en wie drie of meer kinderen ten laste heeft in het eerste jaar dat volgt op het sluiten van de lening, kan dat bedrag met nog eens € 70 verhogen.

Deze korf van 2120€ wordt gevuld met de betaalde intresten, de kapitaalaflossingen en de premies van de schuldsaldoverzekering.

Deze woonbonus gaf voorheen dan een belastingsvoordeel naar gelang je inkomen en in welke belastingsschaal je inkomen te vinden was. Hoge inkomend kregen dus 50% belastingsvoordeel (wat neerkomt op 50% van 2840€ = 1420€). Mensen met een lager inkomen hadden daardoor maar tot 32% voordeel (908€).

Wijziging voor 2012

Vanaf 2012 zal het voordeelpercentage voor de woonbonus vastgelegd worden op 45% voor iedereen.

Hoge inkomens (jaarlijks belastbaar inkomen van minstens 37.890 euro): 1278€ ipv. 1420€ voordeel = 142€ minder voordeel

Lage inkomens (jaarlijks belastbaar inkomen van bvb. 12.000 euro): 1278€ ipv. 908€ voordeel = 370€ meer voordeel

Het is natuurlijk niet een zwart-wit verhaal van meer voordeel voor lagere inkomens, daar de korf voor de woonbonus natuurlijk eerst moet gevuld zijn met minstens 2120€ aan betaalde interesten, kapitaalaflossingen en de premies van de schuldsaldoverzekeringen.

En vanaf 2012

Een nog niet vele ter sprake gekomen onderdeel van het regeringsakkoord is de afschaffing van de hypothecaire aftrek vanaf 2014. De fiscale aftrek voor hypothecaire kredieten zoals die nu bestaat, wordt namelijk vanaf 2014 afgeschaft, wanneer die bevoegdheid zal worden overgeheveld naar de deelstaten.

Hierover is er nog geen zekerheid van hoe de deelstaten dit zullen gaan opvangen en is dus zeker iets om in de gaten te gaan houden. Voor de huidige lopende woonleningen zou er wel geen verandering komen.

Tags: , , , , , , , ,