Herziening van een accordeonlening

Over het laten herzien van je woonlening is er hier reeds informatie verschenen.

Hieronder kan je een praktisch voorbeeld vinden van een vraag tot herziening van een accordeonlening bij BNP Paribas Fortis:

Lopende lening:
geleend bedrag: 300.000€
Start: 05/2010
Accordeonlening op 25-30 jaar met een accordeonrente van 3.85%

Herzieningsvoorstel:
Een Accordeonlening is een moeilijk geval voor het berekenen of een herziening wel de moeite kan lopen (zeker met het extra wederbeleggingsbedrag dat je dient te betalen).

Ook voor de mensen van BNP Paribas Fortis is dit geen eenvoudige rekenoefening. Momenteel worden accordeonleningen niet hard gepushed door de banken, maar de tarieven liggen nu wel een pak lager dan in 2010. Een Accordeonrente van 3.1-3.20% is dan ook al snel mogelijk voor een herziening.

Door de moeilijke berekening van nog openstaande bedragen en af te lossen bedragen kwam het voorstel van BNP op een omzetting van de accordeonlening 25-30 naar een accordeonlening 20-25 met een iets hoger maandbedrag.

Dit zou betekenen dat er 3 jaar minder lang rente dient betaald te worden, maar je wel een iets hoger maandbedrag hebt voor de komende 20 jaar (wat toch 240 maanden zijn).

Een keuze, die dus iedereen voor zich moet maken of een herziening wel de moeite is.

Geef een reactie

Woonlening laten herzien?

Door de uitzonderlijk lage kredietrentes (doordat de banken zeer goedkoop geld kunnen lenen bij de centrale banken) vragen velen zich af of het interessant kan zijn om hun hypothecaire lening te laten herzien.

Hierbij zijn er 2 mogelijke scenario’s van het herzien van je lening voor je huis:

1. Bij je huidige bank blijven
Bij het herzien van je woonlening bij dezelfde bank dien je normaal gezien rekening te houden met dossierkosten en de zogenaamde wederbeleggingsvergoeding (meestal 3x het maandelijkse rentebedrag dat je aflost).

Hierbij wordt er globaal de rekenregel meegegeven, dat je deze wederbeleggingskosten er pas gaat uithalen, als je nieuwe rentetarief minimaal 0.5% lager ligt, dan je huidige tarief.

2. Hypotecaire lening naar een nieuwe bank overbrengen
Bij het verhuizen van je hypocetaire lening naar een andere bank zal je rekening moeten men extra rekening gaan houden met notariskosten. Deze kunnen al snel oplopen tot ongeveer 5000€.

Hierdoor wordt er de raad gegeven om je woonlening pas van bank te gaan verhuizen, bij een nieuwe tarief dat minimaal 1% lager ligt, dan je huidige rentetarief.

Hou hier dus rekening mee en ga nog eens je eigen hypothecaire lening berekenen voor je aan het bankshoppen gaat.

Geef een reactie

Accordeonlening aanbieders

Welke banken en financiële instellingen een accordeonlening/ accordeonkrediet of harmonicalening (hoe ze het ook noemen) aanbieden is een vraag waar vele mensen tijdens het bankshoppen mee worstelen.

Sommige banken gaan vanuit commercieel oogpunt hun harmonicaproduct harder pushen bij toekomstige ontleners, dan andere banken.

Als belangrijkste aanbieder is er de Franse bank BNP Paribas Fortis (en zusteronderneming Fintro), die met zijn accordeonlening de markt opgaat en daarbij aangeeft dat een mogelijke restschuld na de maximale verleningstermijn kwijtgescholden wordt.

Een 2de aanbieder is de Record Bank, maar hierbij moet je direct opletten met het concept dat ze verstaan onder hun accordeonlening:

Stijgt de rentevoet, dan wordt de duur verlengd. De oorspronkelijke duur kan hierbij maximaal verlengd worden tot 35 jaar. Indien deze maximale duur niet voldoende is om de rentestijging op te vangen, dan kan het maandbedrag toch wijzigen.

Andere aanbieders die niet actief werken met het pushen van hun harmonicakredieten zijn o.a. Dexia, Ethias en Triodos.

Geef een reactie

Stoppen met roken na afsluiten schuldsaldo verzekering (SSV)

Het is algemeen geweten dat bij de berekening van de zogenaamde schuldsaldo- verzekering (SSV = garandeert de terugbetaling van ..% van het geleende kapitaal in geval van overlijden vóór het aflopen van het hypothecair contract) er naast geslacht en leeftijd ook rekening wordt gehouden met het feit of je een roker bent.

De vraag wordt dan ook geregeld gesteld of je het berekende SVV-bedrag kan laten dalen als je na het afsluiten definitief stopt met roken?

Oplossing:
Dit is echter niet zo eenvoudig als het lijkt. Men kan namelijk pas na 24 maanden gestopt te zijn, als niet-roker worden beschouwd.

Voor het verkrijgen van een aangepast SSV dien je daarbij ook je huidige verzekeringscontract te laten stoppen en een nieuw contract af te sluiten, zodat er een nieuwe premie kan worden berekend.

Hierbij verlies je echter het berekende niet-roker voordeel, doordat je weeral enkele jaren ouder bent en daardoor ook een hogere premie dient te betalen.

Geef een reactie