Renteherzieningen accordeonlening door lage referteindex

De meeste Accordeonleningen zijn gekoppeld aan referteindex A. Deze maandelijks aangepaste index is sinds januari 2012 onder de 1% gezakt (waarbij deze de afgelopen 16 jaar een gemiddelde vna +3% heeft).

Goed nieuws dus voor iedereen met een variabele hypotheek woonlening, waaronder ook de accordeonleningen vallen.

Bij een accordeonlening blijft de vaste maandlast dan wel gelijk, toch heeft de jaarlijkse renteherziening een grote impact:

  • Percentage van afbetaald kapitaal stijgt in de maandelijkse afbetalingen, zodat je nu meer kapitaal afbetaalt.
  • – De loopduur van je accordeonlening verkort, wat vooral voordelig is voor iedereen, die bijna aan het einde van zijn looptijd is.
  • – Een mogelijke herbelegging van je lening is nu mogelijks interessant.

Met moet natuurlijk realistisch zijn in het feit, dat de referteindex ooit terug een sterke stijging zal gaan inzetten. Deze periode is toch al een mooie periode voor iedereen met een woonlening (in tegenstelling tot iedereen met spaargeld, wegens de historisch lage spaarrentes).

Een overzicht van de stand van de Referteindex A de afgelopen 16 jaar laat mooi zien hoe historisch laag, die referteindex nu staat.
referteindex A

Geef een reactie

Flexibel krediet

Wellicht wilt stelt u zich de vraag, hoeveel kan ik lenen?

Wanneer u geld gaat lenen kunt u nood hebben aan twee verschillende soorten kredieten.

Wanneer we alle kredietvormen op de markt zouden moeten indelen in twee vastgestelde categorieën zouden we dit kunnen doen in “lineaire kredieten” en “flexibele kredieten”. In dit artikel gaan we het vooral over deze laatste groep kredieten hebben. Een flexibel krediet biedt een kredietnemer immers veel meer mogelijkheden dan een gewoon lineair krediet. Het spreekt echter voor zich dat deze extra mogelijkheden zich vertalen in een hogere kostprijs. Alleen al het feit dat financiële boetes bij een flexibel krediet zo goed als volledig zijn uitgesloten zorgt er voor dat de standaard kostprijs (met andere woorden de gewone rente) reeds hoger komt te liggen. We vertellen u graag meer over het flexibel krediet.

Wat is een flexibel krediet precies?

Zoals in de inleiding aangehaald is een flexibel krediet eigenlijk niets meer of minder dan een krediet waarbij u over de mogelijkheid beschikt om binnen bepaalde grenzen af te wijken van de standaard kredietvoorwaarden. Een bekend voorbeeld van een flexibel krediet is een doorlopend krediet. Een dergelijk krediet biedt haar kredietnemers de vrijheid om bijvoorbeeld gebruik te maken van een variabele einddatum. Met andere woorden, wanneer op de normale einddatum blijkt dat u niet voldoende geld heeft om de lening volledig af te lossen, dan is dat geen probleem. Hetzelfde geldt voor de maandelijkse afbetalingen. Net als een gewone persoonlijke lening is een doorlopend krediet een lening op afbetaling. Het enige verschil tussen beide is dat het afbetaalde bedrag van een doorlopend krediet terug kan opgevraagd worden en dat van een persoonlijke lening niet.

 

Kostprijs van een flexibel krediet

Bovenstaande zal waarschijnlijk uw wenkbrauwen als kredietnemer reeds hebben doen fronsen. We kunnen ons best voorstellen dat alle voorwaarden die verbonden zijn aan een flexibel krediet u als muziek in de oren klinken, maar toch moet het gezegd worden dat een flexibel krediet ook enkele nadelen met zich meebrengt. Het eerste nadeel zit hem in de kostprijs. Wanneer u op zoek bent naar een goedkope financiering kunt u er beter voor kiezen om gebruik te maken van een gewone persoonlijke lening. Een dergelijke lening is veel goedkoper en biedt u heel wat meer zekerheden. Wanneer de hogere kostprijs voor u geen probleem is, dan behoort een doorlopend krediet wel nog steeds gewoon tot de mogelijkheden. U doet er tot slot altijd goed aan om er rekening mee te houden dat u een stukje van de kostprijs ook zelf in handen heeft. De rente op een flexibel krediet wordt immers altijd berekend aan de hand van het openstaande saldo en niet op basis van het oorspronkelijke bedrag zoals veel mensen denken.

 

Conclusie

Een flexibel krediet is een krediet die zeer geschikt is voor mensen die nood hebben aan flexibele voorwaarden en bereidt zijn om daar een hogere kostprijs voor te betalen. Wie op zoek is naar een zo goedkoop mogelijk krediet zal er dan weer eerder zelden voor kiezen om een flexibel krediet af te sluiten. Tot slot willen we u graag nog één waarschuwing meegeven. Hoe interessant een flexibel krediet ook op het eerste zicht mag zijn, het is niet voor niets dat een doorlopend krediet vaak als “doodlopend krediet” wordt bestempeld. Het feit dat u maandelijks afbetaalde bedragen terug kunt opvragen en de einddatum variabel is zorgen er immers voor dat u altijd een bepaald risico loopt. Probeer tot slot ook altijd de kosten zoveel mogelijk te drukken door niet tegen de kredietlimiet aan te leunen. Hoe meer geld u opvraagt, des te meer kosten u immers zult moeten betalen.

Geef een reactie

Aanvraag woonleningen daalt verder

Het aantal aanvragen van woonleningen zet zijn dalende trend verder in Q2 van 2012, door o.a. het wegvallen van vele subsidies voor renovaties en energiebesparen maatregelen. Daarnaast speelt het dalende bankenvertrouwen en vrees voor een nieuwe grootschalige crisis natuurlijk ook een rol.

Zo daalde het aantal aanvragen voor een hypothecaire lening met 17% tov. vorig jaar en het aantal effectieve toewijzigingen daalde zelfs 18.7% (met daarnaast een stijging van de aanvragen van een persoonlijke lening).

Het BVK (de beroepsvereniging van het Krediet) geeft als verklaring mee dat de renovatiemarkt vertraagt door het wegvallen van de subsidies op renovatie en energiebesparende maatregelen. Ook het verdwijnen van de groene kredieten met interestbonificatie zorgt voor een versnelde daling van de aanvragen voor een lening op afbetaling.

Nog enkele cijfers:

  • – het gemiddelde ontleende bedrag voor de aankoop van een woning komt op 134.000€.
  • – 9/10 kredietnemers kiezen voor een vaste rentevoet.

Hierbij een grafiek omtrent het aantal toegewezen woonkredieten.

Geef een reactie

Wat met lening bij faillissement bank?

In deze aanhoudende Euro- en bankencrisis is het ook nodig om stil te staan bij alle worst-case scenario’s, die kunnen voorvallen voor een lener/spaarder. Het is namelijk duidelijk geworden dat je als consument niet meer blind kan vertrouwen op de reputatie van een bank.

Wat zijn zo de gevolgen van een faillissement van de bank, waar je jou lening (hypotecair of autolening) bij hebt lopen?

Natuurlijk kan je dromen/hopen, dat de lening dan zal worden kwijtgescholden, maar dit is spijtig genoeg niet waar.

De curator van een failliete bank zal de situatie geval per geval dienen te bekijken. Algemeen wordt aangehouden dat schulden en spaartegoeden per klant gesaldeerd gaan worden.

Je hebt bijvoorbeeld een lening lopen van 200.000€ en daarnaast nog 20.000€ spaartegoeden bij diezelfde bank. Dit spaargeld kan dan door de curator gebruikt worden om je lening af te betalen/salderen.

Daarna zal een mogelijke overnemer van de bank ook het leningcontract overnemen met alle bijhorende rechten/plichten voor de overnemer van het leningcontract (hij mag dus niet opnieuw je autolening berekenen).

Het is dan ook aangeraden om niet al je spaargeld bij de bank te plaatsen, waar je ook je leningen hebt lopen. De Belgische staatsgarantie / spaarbescherming van spaargelden loopt tot 100.000€/persoon. Wanneer je dus meer dan 100.000€ spaargeld hebt, is het zeer aan te raden dit te spreiden.

Geef een reactie

Hoe verloopt een openbare verkoop

Naast het kopen van een huis via een immokantoor of particuliere uit de hand verkoop, is er natuurlijk ook de mogelijkheid om een huis of appartement aan te kopen via een openbare verkoop.

Sinds 1 januari 2010 is het systeem van de openbare verkopen grondig gewijzigd en is het oude systeem met 2 zitdagen en het plaatsen van verdieren verleden tijd.

Een openbare verkoop wordt nu op 1 zitdag gehouden, maar er is steeds de mogelijkheid dat er wordt beslist dat er “recht op hoger bod” is. Tijdens de 1ste zitdag heeft de verkoper de volgende molgeijkheden:

  • 1. De eigendom toe te laten wijzen aan de hoogste bieder.
  • 2. De eigendom in te houden en niet te verkopen. De verkoper dient hiervoor geen verantwoording te geven.
  • 3. De eigendom toe te wijzen aan de hoogste bierder, maar met de voorwaarden dat het recht van hoger bod niet wordt uitgeoefend in de volgende 15 dagen.

Recht van hoger bod

Wanneer er de mogelijkheid is van een “recht van hoger bod”, dan hebben alle belangstellenden 15 dagen de tijd vanaf de zitdag om een hoger bod uit te brengen bij de verkopende notaris.

Dit hoger bod moet minstens 1/10de bedragen van de prijs va de 1ste zitdag (met een max van 6200€). Dit hoger bod dient met een cheque bij de notaris vastgelegd te worden.

Indien een hoger bod binnen de 15dagen bij de notaris is binnengekomen, komt er een bijkoemnde zitdag waarop de eigendom definitief wordt toegewezen.

tip:
Indien je belangstelling hebt in het plaatsen van het recht van hoger bod, kan je steeds 13-14 dagen na de zitdag de notaris hiervoor contacteren. Als er dan al iemand anders het recht van hoger bod heeft geactiveerd, dan dien jij de cheque van het hoger bod niet meer te gaan voorzien.

Geef een reactie

Record aantal woonleningen in 2011

Febelfin (de federatie van de financiële sector) heeft bekend gemaakt, dat er in 2011 een record aantal aan hypothecaire leningen is afgesloten.

In totaal zijn er 325.000 woningkredieten afgesloten, wat bijna een vijfde meer is dan in 2010. Dit was voornamelijk goed te merken in het 4de kwartaal, waar er een kwart meer woningkredieten werden afgesloten dan in het slotkwartaal van 2010. Het gemiddelde ontleende bedrag voor de aankoop van een woning bedroeg 133.000€. De consumenten gaan door zelf een lenen simulatie te doen, beter inschatten hoeveel ze nodig hebben.

De redenen voor deze eindejaarsrush zijn vooral terug te brengen naar het wegvallen van de fiscale aftrek voor energiebesparende maatregelen. Ook het stopzetten van het fiscaal gunstige systeem van de groene lening, zorgde voor een extra impuls om hier nog snel van gebruik te gaan maken. Vastgoed blijft nog steeds een zeer goede belegging als consument.

De laatste grote trigger voor de recordrush in het laatste kwartaal van 2011 is de nieuwe btw-heffing van 21% op notariskosten, waardoor het afsluiten van een woonlening snel 500-800Euro duurder is geworden in 2012.

Natuurlijk heeft dit nu ook direct gevolgen voor januari 2012, waar er 30% minder leningen zijn afgesloten tov. januari 2012.

Opmerkelijk daarnaast was het feit dat op het einde van het jaar 9 op de 10 afgesloten woonleningen een vaste rentevoet of accordeonformule hadden, wat opmerkelijk is door de dominantie van de variabele rentevoet de afgelopen jaren.
woonlening berekening

Geef een reactie

Belastingaanpassingen ook voor de woonbonus

In de nieuwe begrotingsafspraken worden ook huiseigenaren getroffen.

Naast de afschaffing van de belastingsaftrek van energiebesparende maatregelen (zoals voor de zonneboilers) en het aanpassen van de berekening van het netto voordeel voor de bedrijfswagens, worden ook mensen met een woonlening getroffen door de nieuwe begrotingsbesparingen.

Wanneer je namelijk een hypotheeklening afsluit kan je via de woonbonus een deel van deze kosten terug fiscaal inbrengen in de jaarlijkse belastingsbrief.

Deze zogenaamde woonbonus wordt op de volgende manier berekend:

Voor de inkomsten van 2011 (aanslagjaar 2012) bedraagt het basisaftrekbedrag € 2.120. De eerste tien jaar van de hypothecaire lening komt daar een extra bedrag van € 710 bovenop en wie drie of meer kinderen ten laste heeft in het eerste jaar dat volgt op het sluiten van de lening, kan dat bedrag met nog eens € 70 verhogen.

Deze korf van 2120€ wordt gevuld met de betaalde intresten, de kapitaalaflossingen en de premies van de schuldsaldoverzekering.

Deze woonbonus gaf voorheen dan een belastingsvoordeel naar gelang je inkomen en in welke belastingsschaal je inkomen te vinden was. Hoge inkomend kregen dus 50% belastingsvoordeel (wat neerkomt op 50% van 2840€ = 1420€). Mensen met een lager inkomen hadden daardoor maar tot 32% voordeel (908€).

Wijziging voor 2012

Vanaf 2012 zal het voordeelpercentage voor de woonbonus vastgelegd worden op 45% voor iedereen.

Hoge inkomens (jaarlijks belastbaar inkomen van minstens 37.890 euro): 1278€ ipv. 1420€ voordeel = 142€ minder voordeel

Lage inkomens (jaarlijks belastbaar inkomen van bvb. 12.000 euro): 1278€ ipv. 908€ voordeel = 370€ meer voordeel

Het is natuurlijk niet een zwart-wit verhaal van meer voordeel voor lagere inkomens, daar de korf voor de woonbonus natuurlijk eerst moet gevuld zijn met minstens 2120€ aan betaalde interesten, kapitaalaflossingen en de premies van de schuldsaldoverzekeringen.

En vanaf 2012

Een nog niet vele ter sprake gekomen onderdeel van het regeringsakkoord is de afschaffing van de hypothecaire aftrek vanaf 2014. De fiscale aftrek voor hypothecaire kredieten zoals die nu bestaat, wordt namelijk vanaf 2014 afgeschaft, wanneer die bevoegdheid zal worden overgeheveld naar de deelstaten.

Hierover is er nog geen zekerheid van hoe de deelstaten dit zullen gaan opvangen en is dus zeker iets om in de gaten te gaan houden. Voor de huidige lopende woonleningen zou er wel geen verandering komen.

Geef een reactie

volgende →