IJsland crisis: leningen in vreemde munten

naar aanleiding van een Terzake reportage deze week omtrent de gevolgen van de financiële crash in IJsland een nadere blik op hun leningen in vreemde valuta.

Toen in 2008 de 1ste bankencrisis losbarstte was er direct 1 groot slachtoffer:IJsland. Op het hoogtepunt in 2008 was de totale schuld van de Ijslandse banken zes maal groter dan het BBP en dit zorgde voor een ineenstorting van hun financiële systeem en munt (de ISK).

1 van de gevolgen van dit instorten was dat hypotheekleningen pijlsnel de hoogte ingingen. De IJslandse leners hadden namelijk massaal goedkope leningen in vreemde valuta afgesloten en door het instorten van hun munt, gingen de afbetalingen van hun hypotheeklening in vele gevallen met een factor 2 tot 3 omhoog.

Onderstaand filmpje geeft je een goed zicht in 6min. voer het hoe en het waarom van deze crash van het IJslandse financiële wonder.

Onder druk van de deomcratische principes hebben de IJslanders tijdens de crisis de regering ten val gebracht en de banken gedwongen de leningen in vreemde valuta te herzien in het voordeel van de ontleners. De verschillende banken werden genationaliseerd en de lsechte stukken werden ondergebracht in zogenaamde bad-banks, waardoor vele duizenden Engelsen en Nederlanders hun spaartegoeden bij bijvoorbeeld Icesave in rook zagen opgaan.

Geef een reactie

Accordeonlening vroegtijdig aflossen?

1 van de grotere nadelen van het accordeonkrediet is het vroegtijdig aflossen van het geleende kapitaal.

Door het systeem van de vaste maandbedragen en de glijdende afbetalingstermijn, zal er bij een stijgende rentevoet een verlenging van de afbetalingstermijn gebeuren.

Hierdoor gaat er minder kapitaal afgelost worden, door de langere looptijd (met bijkomende rentekosten). Wanneer men nu zijn accordeonlening vroegtijdig wilt aflossen (bvb. met een erfenis of na de verkoop van het huis), dan blijft er een groter restbedrag over dan in het geval van een gewone vaste rentevoet.

Extra bankkosten?

De bank kan mag een vroegtijdige afbetaling niet weigeren, maar mag daarnaast wel kosten in rekening brengen (voor de gemiste interestopbrengsten van de vervallende looptijd).

Hiervoor gaat men standaard een wederbeleggingsvergoeding van 3maal de maandelijkse aflossing bepalen.

Een voorbeeld berekening:

Een accordeonlening met nog een openstaand kapitaal van 100.000€ aan een rentevoet van 3,8%.
boete bij vervroeg afbetalen = (3,8% van 100.000) /4 = 950€

Hierbij komen natuurlijk ook nog dossierkosten.

Dit is dus een nadeel dat zeker belangrijk is voor mensen, die erover denken om de lening vroegtijdig te gaan aflossen.

Geef een reactie

Beurs-humor

Dat het niet altijd serieus moet zijn in deze tijden van een mogelijke 2de golf van de krediet-crisis bewijst de blog THE BROKERS WITH HANDS ON THEIR FACES BLOG.

Een mooie verzameling van de typische beelden van verslagen beursmannen.

Geef een reactie

Berekeningsformule herziening lening

Doordat de accordeonlening gebruikt maakt van het systeem van de referte-index A (jaarlijks aanpasbaar) kan er jaarlijks een herziening gebeuren.

Deze herziening heeft het voordeel bij een accordeonlening dat enkel de looptijd zal kunnen aangepast worden en de rentelast gelijk zal blijven.

Een herziening van de rente op een scharniermoment (bijvoorbeeld lening afgesloten in maart) zal de referte-index van de maand maart van dat jaar genomen worden en wordt volgende formule toegepast:

Nieuwe rentevoet = basisrentevoet + (nieuwe index – aanvangsindex)

Als extra beschermingsmechanisme is er de zogenaamde cap (of rentetunnel), die aan de lening gekoppeld is.

Door deze begrenzing zal de nieuwe rentevoet slechts tot een bepaalde grens kunnen aangepast worden. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld cap 3 (+/- 3%).

Bij cap3 rentevoeten, zal deze maximaal tot 3% hoger dan de oorspronkelijke rentevoet kunnen stijgen. een rentevoet van 2%, zal dus nooit meer dan 5% kunnen worden.

Geef een reactie

Referte Index informatie

De accordeonlening is een variabele rentevoet, die jaarlijks aanpasbaar is en daarvoor wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde Referte index A.

Deze referteindex gaat maandelijks schommelen naar gelang verschillende marktschommelingen en renteaanpassingen door de nationale banken.

Daarnaast zijn volgende referteindexen mogelijk:

  • referte index A = Jaarlijks renteherziening (1/1/1)
  • referte index C = 3-jaarlijkse renteherziening (3/3/3)
  • referte index E = 5-jaarlijkse renteherziening (5/5/5) en (10/5/..) en (20/5/..)

Na een historisch laagtepunt van de jaarlijks aanpasbare referte index A (0,567 in Juni 2010) is de referteindex aan de lang verwachte klim vertrokken richting 1,613 eind 2010.

Vanaf begin 2011 staat hij nu redelijk stabiel rond de 1,500.

Een ander beeld krijg je echter als je dit historisch gaat bekijken, dan merk je dat in 2008 de referte index op 4,5% stond en in 2001 zelfs boven de 5%.

Men kan er vanuit gaan dat de jaarlijks aanpasbare rentevoet in de toekomst sterk zal stijgen door een verdere klim van de referteindex in 2011. Voor een woonkrediet onder de vorm van een accordeonlening zal dit ervoor zorgen dat de looptijd zal verlengen (in tegenstelling tot de gewone variabele lening, waarbij de maandlast gevoelig zal stijgen).

Referteindex grafiek 48 maanden (update 4/8/11)
referte index A grafiek

Hierbij de grafiek met de referte index van de afgelopen 48 maanden:
referte index afgelopen 48 maanden

1 Reactie

Samenvatting van eigenschappen accordeonlening

Hieronder kan met een mooie gebundelde samenvatting vinden van de verschillende eigenschappen van de leenvorm accordeonlening (ook wel harmonicakrediet genoemd).

Dit is een hypotheekvorm met gelijkblijvende lasten, maar een jaarlijks herzienbare looptijd (met weliswaar een maximale en minimale herziening van de looptijd).

– Bij een eventuele rentestijging wordt de van de looptijd van deze hypotheek verlengd. Bij een daling werkt eenzelfde mechanisme met een verkorting van de looptijd.

– Looptijd van deze hypotheekvorm: variabel, tussen de 10 en 30 jaar met een maximale looptijd van 35 jaar

– Maandlast van deze hypotheekvorm: vaste maandlasten

Restschuld bij deze hypotheekvorm: € 0,- (dit risico wordt door de bank op zich genomen)

– Kenmerken van deze hypotheekvorm: Een variabele looptijd zorgt voor de constante maandlasten.

Geef een reactie

Accordeonlening informatie

De accordeonlening is een leningsvorm, die meer en meer in opgang komt door de aantrekkelijke vorm bij de huidige lage rentevoeten (zie ook de huidige referte index).

Het principe van dit leningtype is om schommelingen in de variabele rentevoet te gaan opvangen.

De accordeonlening is een jaarlijks variabel woonkrediet, waar ipv. de afbetaling, de looptijd variabel wordt. Bij een dalende/stijgende rentevoet zal het afbetalingsbedrag dus gelijk blijven, maar zal de looptijd verkorten/verlengen tot een maximale termijn (meestal 60maanden of 5 jaar).

Bij de huidige lage referte-index van de jaarlijks aanpasbare rentevoet, kunnen we dus veronderstellen, dat een pas afgesloten accordeonlening de maximale verlenging van 5 jaar, waarschijnlijk niet zal kunnen ontlopen. Wanneer men echter naar de rentevoet kijkt tov. de normale vaste rentevoet, zal dan kunnen vaststellen, dat de accordeonformule interessanter kan zijn dan het nemen van een vaste rentevoet op dezelfde termijn.
Risico’s
business

Belangrijk hierbij is echter om na te gaan hoe en wie het risico wordt opgevangen van deze accordeonformule. Men kan namelijk zelf ook zien, dat de looptijd maar een gegeven aantal maanden maximaal kan verlengen en dat het risico bestaat, dat er zo op het einde nog steeds een niet afbetaald bedrag zal achterblijven, door zeer sterk stijgende rentevoeten. Naar gelang de financiële instelling en het type van accordeonlening wordt dit risico door de financiële instelling of de lener gedragen.

Een voorbeeld van een goede accordeonformule is BNP Paribas Fortis, waarbij zij het risico dragen voor een eventueel achterblijvend leenbedrag na het aflopen van de maximale looptijd.

Geef een reactie

← vorige