Herziening van een accordeonlening

Over het laten herzien van je woonlening is er hier reeds informatie verschenen.

Hieronder kan je een praktisch voorbeeld vinden van een vraag tot herziening van een accordeonlening bij BNP Paribas Fortis:

Lopende lening:
geleend bedrag: 300.000€
Start: 05/2010
Accordeonlening op 25-30 jaar met een accordeonrente van 3.85%

Herzieningsvoorstel:
Een Accordeonlening is een moeilijk geval voor het berekenen of een herziening wel de moeite kan lopen (zeker met het extra wederbeleggingsbedrag dat je dient te betalen).

Ook voor de mensen van BNP Paribas Fortis is dit geen eenvoudige rekenoefening. Momenteel worden accordeonleningen niet hard gepushed door de banken, maar de tarieven liggen nu wel een pak lager dan in 2010. Een Accordeonrente van 3.1-3.20% is dan ook al snel mogelijk voor een herziening.

Door de moeilijke berekening van nog openstaande bedragen en af te lossen bedragen kwam het voorstel van BNP op een omzetting van de accordeonlening 25-30 naar een accordeonlening 20-25 met een iets hoger maandbedrag.

Dit zou betekenen dat er 3 jaar minder lang rente dient betaald te worden, maar je wel een iets hoger maandbedrag hebt voor de komende 20 jaar (wat toch 240 maanden zijn).

Een keuze, die dus iedereen voor zich moet maken of een herziening wel de moeite is.

Geef een reactie

Accordeonlening aanbieders

Welke banken en financiële instellingen een accordeonlening/ accordeonkrediet of harmonicalening (hoe ze het ook noemen) aanbieden is een vraag waar vele mensen tijdens het bankshoppen mee worstelen.

Sommige banken gaan vanuit commercieel oogpunt hun harmonicaproduct harder pushen bij toekomstige ontleners, dan andere banken.

Als belangrijkste aanbieder is er de Franse bank BNP Paribas Fortis (en zusteronderneming Fintro), die met zijn accordeonlening de markt opgaat en daarbij aangeeft dat een mogelijke restschuld na de maximale verleningstermijn kwijtgescholden wordt.

Een 2de aanbieder is de Record Bank, maar hierbij moet je direct opletten met het concept dat ze verstaan onder hun accordeonlening:

Stijgt de rentevoet, dan wordt de duur verlengd. De oorspronkelijke duur kan hierbij maximaal verlengd worden tot 35 jaar. Indien deze maximale duur niet voldoende is om de rentestijging op te vangen, dan kan het maandbedrag toch wijzigen.

Andere aanbieders die niet actief werken met het pushen van hun harmonicakredieten zijn o.a. Dexia, Ethias en Triodos.

Geef een reactie

Accordeonlening informatie

De accordeonlening is een leningsvorm, die meer en meer in opgang komt door de aantrekkelijke vorm bij de huidige lage rentevoeten (zie ook de huidige referte index).

Het principe van dit leningtype is om schommelingen in de variabele rentevoet te gaan opvangen.

De accordeonlening is een jaarlijks variabel woonkrediet, waar ipv. de afbetaling, de looptijd variabel wordt. Bij een dalende/stijgende rentevoet zal het afbetalingsbedrag dus gelijk blijven, maar zal de looptijd verkorten/verlengen tot een maximale termijn (meestal 60maanden of 5 jaar).

Bij de huidige lage referte-index van de jaarlijks aanpasbare rentevoet, kunnen we dus veronderstellen, dat een pas afgesloten accordeonlening de maximale verlenging van 5 jaar, waarschijnlijk niet zal kunnen ontlopen. Wanneer men echter naar de rentevoet kijkt tov. de normale vaste rentevoet, zal dan kunnen vaststellen, dat de accordeonformule interessanter kan zijn dan het nemen van een vaste rentevoet op dezelfde termijn.
Risico’s
business

Belangrijk hierbij is echter om na te gaan hoe en wie het risico wordt opgevangen van deze accordeonformule. Men kan namelijk zelf ook zien, dat de looptijd maar een gegeven aantal maanden maximaal kan verlengen en dat het risico bestaat, dat er zo op het einde nog steeds een niet afbetaald bedrag zal achterblijven, door zeer sterk stijgende rentevoeten. Naar gelang de financiële instelling en het type van accordeonlening wordt dit risico door de financiële instelling of de lener gedragen.

Een voorbeeld van een goede accordeonformule is BNP Paribas Fortis, waarbij zij het risico dragen voor een eventueel achterblijvend leenbedrag na het aflopen van de maximale looptijd.

Geef een reactie