Flexibel krediet

Wellicht wilt stelt u zich de vraag, hoeveel kan ik lenen?

Wanneer u geld gaat lenen kunt u nood hebben aan twee verschillende soorten kredieten.

Wanneer we alle kredietvormen op de markt zouden moeten indelen in twee vastgestelde categorieën zouden we dit kunnen doen in “lineaire kredieten” en “flexibele kredieten”. In dit artikel gaan we het vooral over deze laatste groep kredieten hebben. Een flexibel krediet biedt een kredietnemer immers veel meer mogelijkheden dan een gewoon lineair krediet. Het spreekt echter voor zich dat deze extra mogelijkheden zich vertalen in een hogere kostprijs. Alleen al het feit dat financiële boetes bij een flexibel krediet zo goed als volledig zijn uitgesloten zorgt er voor dat de standaard kostprijs (met andere woorden de gewone rente) reeds hoger komt te liggen. We vertellen u graag meer over het flexibel krediet.

Wat is een flexibel krediet precies?

Zoals in de inleiding aangehaald is een flexibel krediet eigenlijk niets meer of minder dan een krediet waarbij u over de mogelijkheid beschikt om binnen bepaalde grenzen af te wijken van de standaard kredietvoorwaarden. Een bekend voorbeeld van een flexibel krediet is een doorlopend krediet. Een dergelijk krediet biedt haar kredietnemers de vrijheid om bijvoorbeeld gebruik te maken van een variabele einddatum. Met andere woorden, wanneer op de normale einddatum blijkt dat u niet voldoende geld heeft om de lening volledig af te lossen, dan is dat geen probleem. Hetzelfde geldt voor de maandelijkse afbetalingen. Net als een gewone persoonlijke lening is een doorlopend krediet een lening op afbetaling. Het enige verschil tussen beide is dat het afbetaalde bedrag van een doorlopend krediet terug kan opgevraagd worden en dat van een persoonlijke lening niet.

 

Kostprijs van een flexibel krediet

Bovenstaande zal waarschijnlijk uw wenkbrauwen als kredietnemer reeds hebben doen fronsen. We kunnen ons best voorstellen dat alle voorwaarden die verbonden zijn aan een flexibel krediet u als muziek in de oren klinken, maar toch moet het gezegd worden dat een flexibel krediet ook enkele nadelen met zich meebrengt. Het eerste nadeel zit hem in de kostprijs. Wanneer u op zoek bent naar een goedkope financiering kunt u er beter voor kiezen om gebruik te maken van een gewone persoonlijke lening. Een dergelijke lening is veel goedkoper en biedt u heel wat meer zekerheden. Wanneer de hogere kostprijs voor u geen probleem is, dan behoort een doorlopend krediet wel nog steeds gewoon tot de mogelijkheden. U doet er tot slot altijd goed aan om er rekening mee te houden dat u een stukje van de kostprijs ook zelf in handen heeft. De rente op een flexibel krediet wordt immers altijd berekend aan de hand van het openstaande saldo en niet op basis van het oorspronkelijke bedrag zoals veel mensen denken.

 

Conclusie

Een flexibel krediet is een krediet die zeer geschikt is voor mensen die nood hebben aan flexibele voorwaarden en bereidt zijn om daar een hogere kostprijs voor te betalen. Wie op zoek is naar een zo goedkoop mogelijk krediet zal er dan weer eerder zelden voor kiezen om een flexibel krediet af te sluiten. Tot slot willen we u graag nog één waarschuwing meegeven. Hoe interessant een flexibel krediet ook op het eerste zicht mag zijn, het is niet voor niets dat een doorlopend krediet vaak als “doodlopend krediet” wordt bestempeld. Het feit dat u maandelijks afbetaalde bedragen terug kunt opvragen en de einddatum variabel is zorgen er immers voor dat u altijd een bepaald risico loopt. Probeer tot slot ook altijd de kosten zoveel mogelijk te drukken door niet tegen de kredietlimiet aan te leunen. Hoe meer geld u opvraagt, des te meer kosten u immers zult moeten betalen.

Geef een reactie