Renteherzieningen accordeonlening door lage referteindex

De meeste Accordeonleningen zijn gekoppeld aan referteindex A. Deze maandelijks aangepaste index is sinds januari 2012 onder de 1% gezakt (waarbij deze de afgelopen 16 jaar een gemiddelde vna +3% heeft).

Goed nieuws dus voor iedereen met een variabele hypotheek woonlening, waaronder ook de accordeonleningen vallen.

Bij een accordeonlening blijft de vaste maandlast dan wel gelijk, toch heeft de jaarlijkse renteherziening een grote impact:

  • Percentage van afbetaald kapitaal stijgt in de maandelijkse afbetalingen, zodat je nu meer kapitaal afbetaalt.
  • – De loopduur van je accordeonlening verkort, wat vooral voordelig is voor iedereen, die bijna aan het einde van zijn looptijd is.
  • – Een mogelijke herbelegging van je lening is nu mogelijks interessant.

Met moet natuurlijk realistisch zijn in het feit, dat de referteindex ooit terug een sterke stijging zal gaan inzetten. Deze periode is toch al een mooie periode voor iedereen met een woonlening (in tegenstelling tot iedereen met spaargeld, wegens de historisch lage spaarrentes).

Een overzicht van de stand van de Referteindex A de afgelopen 16 jaar laat mooi zien hoe historisch laag, die referteindex nu staat.
referteindex A

Geef een reactie

Herziening van een accordeonlening

Over het laten herzien van je woonlening is er hier reeds informatie verschenen.

Hieronder kan je een praktisch voorbeeld vinden van een vraag tot herziening van een accordeonlening bij BNP Paribas Fortis:

Lopende lening:
geleend bedrag: 300.000€
Start: 05/2010
Accordeonlening op 25-30 jaar met een accordeonrente van 3.85%

Herzieningsvoorstel:
Een Accordeonlening is een moeilijk geval voor het berekenen of een herziening wel de moeite kan lopen (zeker met het extra wederbeleggingsbedrag dat je dient te betalen).

Ook voor de mensen van BNP Paribas Fortis is dit geen eenvoudige rekenoefening. Momenteel worden accordeonleningen niet hard gepushed door de banken, maar de tarieven liggen nu wel een pak lager dan in 2010. Een Accordeonrente van 3.1-3.20% is dan ook al snel mogelijk voor een herziening.

Door de moeilijke berekening van nog openstaande bedragen en af te lossen bedragen kwam het voorstel van BNP op een omzetting van de accordeonlening 25-30 naar een accordeonlening 20-25 met een iets hoger maandbedrag.

Dit zou betekenen dat er 3 jaar minder lang rente dient betaald te worden, maar je wel een iets hoger maandbedrag hebt voor de komende 20 jaar (wat toch 240 maanden zijn).

Een keuze, die dus iedereen voor zich moet maken of een herziening wel de moeite is.

Geef een reactie

Stoppen met roken na afsluiten schuldsaldo verzekering (SSV)

Het is algemeen geweten dat bij de berekening van de zogenaamde schuldsaldo- verzekering (SSV = garandeert de terugbetaling van ..% van het geleende kapitaal in geval van overlijden vóór het aflopen van het hypothecair contract) er naast geslacht en leeftijd ook rekening wordt gehouden met het feit of je een roker bent.

De vraag wordt dan ook geregeld gesteld of je het berekende SVV-bedrag kan laten dalen als je na het afsluiten definitief stopt met roken?

Oplossing:
Dit is echter niet zo eenvoudig als het lijkt. Men kan namelijk pas na 24 maanden gestopt te zijn, als niet-roker worden beschouwd.

Voor het verkrijgen van een aangepast SSV dien je daarbij ook je huidige verzekeringscontract te laten stoppen en een nieuw contract af te sluiten, zodat er een nieuwe premie kan worden berekend.

Hierbij verlies je echter het berekende niet-roker voordeel, doordat je weeral enkele jaren ouder bent en daardoor ook een hogere premie dient te betalen.

Geef een reactie

Samenvatting van eigenschappen accordeonlening

Hieronder kan met een mooie gebundelde samenvatting vinden van de verschillende eigenschappen van de leenvorm accordeonlening (ook wel harmonicakrediet genoemd).

Dit is een hypotheekvorm met gelijkblijvende lasten, maar een jaarlijks herzienbare looptijd (met weliswaar een maximale en minimale herziening van de looptijd).

– Bij een eventuele rentestijging wordt de van de looptijd van deze hypotheek verlengd. Bij een daling werkt eenzelfde mechanisme met een verkorting van de looptijd.

– Looptijd van deze hypotheekvorm: variabel, tussen de 10 en 30 jaar met een maximale looptijd van 35 jaar

– Maandlast van deze hypotheekvorm: vaste maandlasten

Restschuld bij deze hypotheekvorm: € 0,- (dit risico wordt door de bank op zich genomen)

– Kenmerken van deze hypotheekvorm: Een variabele looptijd zorgt voor de constante maandlasten.

Geef een reactie