Berekeningsformule herziening lening

Doordat de accordeonlening gebruikt maakt van het systeem van de referte-index A (jaarlijks aanpasbaar) kan er jaarlijks een herziening gebeuren.

Deze herziening heeft het voordeel bij een accordeonlening dat enkel de looptijd zal kunnen aangepast worden en de rentelast gelijk zal blijven.

Een herziening van de rente op een scharniermoment (bijvoorbeeld lening afgesloten in maart) zal de referte-index van de maand maart van dat jaar genomen worden en wordt volgende formule toegepast:

Nieuwe rentevoet = basisrentevoet + (nieuwe index – aanvangsindex)

Als extra beschermingsmechanisme is er de zogenaamde cap (of rentetunnel), die aan de lening gekoppeld is.

Door deze begrenzing zal de nieuwe rentevoet slechts tot een bepaalde grens kunnen aangepast worden. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld cap 3 (+/- 3%).

Bij cap3 rentevoeten, zal deze maximaal tot 3% hoger dan de oorspronkelijke rentevoet kunnen stijgen. een rentevoet van 2%, zal dus nooit meer dan 5% kunnen worden.

Geef een reactie